Garantie

Wij vinden het erg belangrijk dat u als klant van Maiormobile tevreden bent over onze producten en service. Onze producten worden daarom uitgebreid op kwaliteit getest.

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Maiormobile daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of per e-mail en gemotiveerd in kennis te stellen. Naast een korte beschrijving over de reden van retourneren kunt u ook aangeven welk vervangend product u wenst te ontvangen. Reclamaties welke door Maiormobile na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet in behandeling te worden genomen. De kosten en risico’s van het retourneren van het product zijn voor eigen rekening. Onvoldoende en ongefrankeerde retourzendingen worden niet door ons geaccepteerd. U kunt alleen producten retourneren welke ongebruikt, onbeschadigd en compleet in de originele verpakking zijn.

Defecten

Defect bij aankomst
Indien het door u bestelde product bij aankomst reeds defect is spreekt men van een DOA (Dead On Arrival) en dient u dit binnen drie (3) werkdagen aan ons kenbaar te maken. U dient het defecte product compleet in de originele verpakking aan ons te retourneren. Na ontvangst van het defecte product ontvangt u kosteloos een nieuw exemplaar.

Defect binnen de garantie
Alle door Maiormobile verkochte producten hebben een standaard fabrieksgarantie van één (1) jaar. Uitzondering hierop zijn de accessoires, deze hebben een fabrieksgarantie van zes (6) maanden. Indien het door u bestelde product binnen de aangegeven garantie periode defect raakt, kunt u deze kosteloos laten repareren/vervangen. LET OP! Indien het apparaat defect raakt door omstandigheden als val-, stoot-, vocht- en breukschade, zal er geen garantie worden verleend en kunnen er onderzoekskosten in rekening worden gebracht. U kunt onderstaand RMA-formulier gebruiken voor de afhandeling. Uw defecte product(en) dient u aan ons te retourneren; inclusief het reparatieformulier en een kopie van de aankoopnota.

RMA-formulier

Defect buiten de garantie
Indien het door u bestelde product buiten de aangegeven garantieperiode valt kunt u deze door ons laten repareren. Wij brengen dan ten alle tijden onderzoekskosten van €30,- exclusief BTW in rekening. De hoogte van de reparatiekosten zullen worden gecommuniceerd waarna de onderzoekskosten komen te vervallen indien u de reparatie door ons wenst te laten uitvoeren.